Godt du er her!

At vælge at gå i terapi er en stor, og for nogen grænseoverskridende, beslutning. Du kan have behov for krisesamtaler for at bearbejde en alvorlig hændelse eller have et ønske om klarhed og større glæde i dit liv. Måske ønsker du blot en mere almen personlig udvikling.

Terapi kan være et kortere forløb, hvor du har brug for sparring til at gå den rette vej og træffe nye valg og beslutninger.

Det kan også være et længere forløb hvor vi bearbejder pludselige kriser så som sorg, angst, parforholds­problematikker, skilsmisse, afskedigelse eller stress.

Du kan også få hjælp til problemer, som for eksempel chok og traumer, misbrug, tilknytnings­forstyrrelser eller fastlåste reaktions­mønstre.

Terapien tager udgangspunkt i dig og dit liv, og er tilpasset dig og dine behov. Fokus vil ligge på at opnå større selvforståelse og indsigt i egne handlingsmønstre.

Du får redskaber til at håndtere pludselige kriser eller problematikker, som du synes at opleve igen og igen.

Terapi hjælper dig med at skabe klarhed over ønsker og behov, og herved opnås forøget glæde og nærvær.

Som mennesker har vi kompetencer til at opnå vores fulde potentiale, blot skal vi nogle gange have hjælp til at føre det ud i livet. En del af denne proces indebærer også at tage sig selv alvorligt og bede om hjælp.

Hos mig er vi på hvad der står i vejen for at du kan leve dit liv til fulde.

Vi fokuserer på at opbygge og udbygge dine ressourcer. Du er som klient selv med til at definere dine mål for forløbet. Disse mål kan for eksempel være: Mere glæde i livet, mere nærvær, mere selvværd, mindre angst, mindre vrede eller at møde en anden type partner.

For nogen vil det give rigtig god mening at kombinere psykoterapi med KST.

Vi fokuserer på at opbygge og udbygge dine ressourcer. Du er som klient selv med til at definere dine mål for forløbet. Disse mål kan for eksempel være: mere glæde i livet, mere nærvær, mere selvværd, mindre angst, mindre vrede eller at møde en anden type partner.

For nogen vil det give rigtig god mening at kombinere psykoterapi med KST.

Elastisk

(ty. elastich, fr. élastique, sætte i bevægelse, drive frem)

som har elasticitet; smidig; eftergivende; samlende. Fornyet uendelighedstegn; sammenhæng; forbundethed; dynamisk model; liv.

Elastikken ser jeg som et symbol på sammenhæng og muligheder for udvikling. Elastikken symboliserer, at tingene er forbundne, men også at vi er i bevægelse og i en evig forandring.

Vi er alle forbundne. Når vi er sammen, spejler vi os i hinanden. I terapien går klient og terapeut på opdagelse, og klienten bliver spejlet og forstået. Der skabes en sammenhængende og fælles følelse.

Sammen finder vi nye veje. Disse nye veje finder vi ved at se sammenhæng mellem det der var og se frem ved at fokusere på de uendelige muligheder, der er for forandring. Vi kan nærme os det utrygge og mindre behagelige og bevæge os tilbage til det trygge.

Elastikken er et symbol på, hvordan vores krop og sind er forbundet. Hvordan vores autonome nervesystem er i en vekselvirkning mellem ”det sympatiske nervesystem”, som sørger for, at kroppen bliver kamp- og flugtklar, og ”det parasympatiske nervesystem” der sørger for at skabe ro og fred.

Balance i de to systemer, som fungerer som Yin og Yan, gør, at kroppen og sindet fungerer godt.