Godt du er her!

At vælge at gå i terapi er en stor, og for nogen grænseoverskridende, beslutning. Du kan have behov for krisesamtaler for at bearbejde en alvorlig hændelse eller have et ønske om klarhed og større glæde i dit liv. Måske ønsker du blot en mere almen personlig udvikling.

Terapi kan være et kortere forløb hvor du har brug for sparring til at gå den rette vej og træffe nye valg og beslutninger.

Det kan også være et længere forløb hvor vi bearbejder pludselige kriser så som sorg, angst, parforholds­problematikker, skilsmisse, afskedigelse eller stress.

Du kan også få hjælp til problemer, som f.eks. chok og traumer, misbrug, tilknytnings­forstyrrelser eller fastlåste reaktion­smønstre.

Terapien tager udgangspunkt i dig og dit liv, og er tilpasset dig og dine behov. Fokus vil ligge på at opnå større selvforståelse og indsigt i egne handlingsmønstre.

Du får redskaber til at håndtere pludselige kriser eller problematikker som du synes at opleve igen og igen.

Terapi hjælper dig med at skabe klarhed over ønsker og behov, og herved opnås forøget glæde og nærvær.

Som mennesker har vi kompetencer til at opnå vores fulde potentiale, blot skal vi nogle gange have hjælp til at føre det ud i livet. En del af denne proces indebærer også at tage sig selv alvorligt og bede om hjælp.

Du er som klient selv med til at definere dine mål for forløbet. Disse mål kan f.eks. være: Mere glæde i livet, mere nærvær, mere selvværd, mindre angst, mindre vrede eller at møde en anden type partner.

Du er som klient selv med til at definere dine mål for forløbet. Disse mål kan f.eks. være: Mere glæde i livet, mere nærvær, mere selvværd, mindre angst, mindre vrede eller at møde en anden type partner.

Elastisk

(ty. elastich, fr. élastique, sætte i bevægelse, drive frem)

som har elasticitet; smidig; eftergivende; samlende. Fornyet uendelighedstegn; sammenhæng; forbundethed; dynamisk model; liv.